vara motståndskraftig mot heeft 11 vertalingen in 7 talen

vertaling van vara motståndskraftig mot

SV EN Engels 1 vertaling
SV ES Spaans 2 vertalingen
SV FR Frans 2 vertalingen
SV PT Portugees 2 vertalingen
SV IT Italiaans 2 vertalingen
SV DE Duits 1 vertaling