Opmerkingen over gegevensbescherming op woxikon.nl

Wij, 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten ("wij" of "ons"), zijn verheugd dat u woxikon.nl bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Dit privacybeleid ("Privacybeleid") legt uit welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website woxikon.nl, hoe en waarvoor we deze informatie gebruiken en met wie we deze delen. We leggen ook uit wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals het recht op informatie, correctie, bezwaar en verwijdering.

We zullen persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd, zullen we u van deze doeleinden op de hoogte stellen en, waar nodig, uw toestemming vragen.

Gebruik woxikon.nl "gratis met reclame" of " betaalde reclame-vrij".

Er zijn twee opties om de website te gebruiken. Bij de optie "betaalde reclame-vrij" maken we helemaal geen gebruik van reclametracking of reclame. Cookies en daarop gebaseerde technologieën worden in het geval van "betaalde reclame-vrij" alleen gebruikt om de functionaliteit van de website in technische zin te garanderen (bijvoorbeeld om de correcte weergave van de website op mobiele apparaten te garanderen) en om de inhoud van de website voortdurend te optimaliseren. Het aanbod wordt alleen gepersonaliseerd om de optie "betaalde reclame-vrij" technisch mogelijk te maken.

Als u de website daarentegen "gratis met reclame" wilt gebruiken, financieren we ons inhoudsaanbod met uw toestemming door middel van reclame die we afstemmen op uw veronderstelde interesses (zogenaamde doelgroepgerelateerde reclame). Voor dit doel delen we gegevens met geselecteerde derden en slaan we cookies, apparaatidentificatoren en soortgelijke trackingtechnologieën op uw eindapparaten op of gebruiken we deze. U vindt een gedetailleerd overzicht van de diensten en cookies die voor dit doel worden gebruikt in de "Instellingen voor gegevensbescherming".

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die in dit verband plaatsvindt, vindt u in dit privacybeleid. Uw toestemming voor doelgroepgerichte reclame ("toestemming voor reclame") kunt u te allen tijde via de link "Instellingen gegevensbescherming" intrekken met werking voor de toekomst. U kunt de website dan echter alleen onbeperkt blijven gebruiken in het kader van de optie "betaalde reclame-vrij".

Inhoudsopgave

1.algemeen
2.cookies en soortgelijke technologieën
3 Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?
4.Contact
5 Hoe vaak werken we dit privacybeleid bij?

1. algemene informatie

1.1 Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens?

Wij zijn de gegevensbeheerder in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw door ons verzamelde gegevens en wettelijk verplicht zijn ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen en dat uw rechten worden gewaarborgd.

1.2 Welke gegevens verzamelen wij van u?

Afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt, verzamelen we de volgende gegevens:

a. Gegevens die u met ons deelt

Wanneer u zich bij ons registreert, vragen we u om een gebruikersnaam, een wachtwoord en uw e-mailadres in te voeren ("inloggegevens").

Gegevens over het gebruik van onze diensten

We verzamelen gegevens over u wanneer u onze diensten gebruikt of een website bezoekt waarop onze advertentiediensten worden gebruikt. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Apparaatgerelateerde informatie We verzamelen apparaatspecifieke informatie, zoals het model van de hardware die u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-id's en mobiele netwerkinformatie, gegevens over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL.
 • Uw IP-adres
 • Locatiegerelateerde informatieWanneer je onze diensten gebruikt, kunnen we informatie over je daadwerkelijke locatie verzamelen en verwerken. We gebruiken verschillende technologieën om je locatie te bepalen, zoals IP-adressen, GPS en andere sensoren die ons bijvoorbeeld informatie geven over apparaten in de buurt, Wi-Fi-toegangspunten of zendmasten voor mobiele telefonie. We verwerken locatiegegevens alleen met uw toestemming. U kunt het verzamelen van locatiegegevens op elk gewenst moment controleren, activeren of deactiveren in de instellingen van uw mobiele apparaat.
 • CookiesWanneer u onze website woxikon.nl bezoekt, verzamelen we informatie over u door cookies te gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee uw browser kan worden herkend. Wij gebruiken cookies om u een gebruiksvriendelijke en veilige website te bieden en om onze diensten af te stemmen op uw behoeften en interesses, bijvoorbeeld door uw surfervaring te personaliseren of u reclame op maat te tonen.

b. Gegevens van geregistreerde gebruikers

Naast de gegevens vermeld in paragraaf 1.2.(b), gebruiken we de volgende gegevens voor geregistreerde gebruikers:

 • Gegevens over hoe u onze diensten hebt gebruikt, bijvoorbeeld welke artikelen u hebt gelezen of gedeeld.
 • Als u bijdragen publiceert op ons platform, registreren en bewaren we uw gebruikersnaam en de inhoud, datum en tijd van uw bijdrage.

c. Enquêtes, promoties en wedstrijden

Van tijd tot tijd bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan enquêtes of prijsvragen. Als u deelneemt, kunnen we aanvullende gegevens van u vragen en verwerken (bijvoorbeeld uw adres om u op de hoogte te stellen van de prijs, uw e-mailadres en telefoonnummer om ervoor te zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld van de prijs, zelfs als uw adresgegevens per ongeluk onjuist zijn, en uw geboortedatum om uw leeftijd te verifiëren). Elk verder gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld voor het publiceren van de winnaar op ons platform, zal alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming.

d. Nieuwsbrief

Wanneer u zich bij ons inschrijft voor een nieuwsbrief, verzamelen we het e-mailadres dat u opgeeft, evenals uw voor- en achternaam. Je hebt de mogelijkheid om het versturen van nieuwsbrieven op elk gewenst moment te annuleren. Om dit te doen, volgt u gewoon de link om u af te melden voor de nieuwsbrief aan het einde van het betreffende bericht.

1.3 Met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van:

 • Uw toestemming
  • om onze diensten (inclusief prijsvragen) te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om ons en onze gebruikers te beschermen, en om u inhoud op maat te bieden - bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde reclame te bieden
  • om communicatie met ons vast te leggen om u te helpen eventuele problemen op te lossen
  • om mededelingen over het gebruik van onze diensten, inclusief kennisgevingen van aanstaande wijzigingen of verbeteringen, naar uw e-mailadres te sturen
  • voor productinformatie of advies (bijvoorbeeld het versturen van gepersonaliseerde reclame)
 • de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of voor de nakoming van precontractuele verplichtingen jegens u
  • voor het verstrekken van uw account, technische ondersteuning en andere soortgelijke doeleinden
  • om andere problemen met onze producten en de opslag van onze communicatie met u op te lossen, voor zover dit nodig is om het probleem op te lossen.
 • onze legitieme belangen
  • om onze diensten te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om ons en onze gebruikers te beschermen, en om u inhoud op maat te bieden, bijvoorbeeld om u relevantere zoekresultaten en gepersonaliseerde reclame te bieden
  • de beveiliging van ons IT-systeem verder verbeteren ten behoeve van alle gebruikers
  • met u communiceren
 • wettelijke verplichtingen
  • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar officieel bevel
  • om wetsovertredingen op te sporen, te voorkomen of te bestrijden, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn of derden een vordering op ons hebben.
  • om de toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtredingen van de gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving (bijv. overtredingen, fraude)
  • om veiligheidsgebreken of technische problemen op te sporen, te voorkomen of te verhelpen
  • om rechten met betrekking tot het eigendom of de veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen, voor zover toegestaan en vereist door de wet

1.4 Met wie delen wij uw gegevens?

We delen geen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten ons, behalve:

 • Met uw toestemming

  We geven persoonlijke gegevens door aan bedrijven, organisaties of personen buiten ons als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.
 • Voor verwerking door andere organisaties

  We stellen persoonlijke gegevens ter beschikking aan onze partners, andere betrouwbare bedrijven of personen die deze namens ons verwerken. Dit gebeurt op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en passende vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen waarmee we de bescherming van uw gegevens te allen tijde waarborgen.
 • Om juridische redenen

  We zullen persoonlijke informatie bekendmaken aan bedrijven, organisaties of personen buiten ons als we te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of bekendmaking van de informatie redelijkerwijs nodig is om
  • te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of juridische procedures of te voldoen aan een afdwingbaar overheidsbevel
  • de toepasselijke gebruiksvoorwaarden handhaven, inclusief het onderzoeken van mogelijke overtredingen
  • fraude, beveiligingsfouten of technische problemen te voorkomen of anderszins te bestrijden
  • de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen tegen schade voor zover toegestaan of vereist door de wet

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met het publiek en onze partners, zoals andere adverteerders of aangesloten websites. We publiceren bijvoorbeeld informatie om trends in het algemene gebruik van onze services weer te geven.

1.5 Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden zowel binnen als buiten de Europese Unie ("EU") en de Europese Economische Ruimte ("EER") verwerkt door ons of door de partijen vermeld in paragraaf 1.4. Let op: Als uw gegevens worden overgedragen van uw eigen land naar een ander land, kan de wetgeving ter bescherming van uw gegevens daar verschillen van die in uw eigen land (en slechts een lager beschermingsniveau garanderen). De voorwaarden waaronder wetshandhavingsinstanties toegang hebben tot uw gegevens zijn bijvoorbeeld anders in landen buiten de EER dan binnen de EER. Als wij uw gegevens overdragen naar een land buiten de EER, zullen wij passende maatregelen nemen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen (bijvoorbeeld door standaard contractuele bepalingen af te sluiten).

1.6 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke basis is voor dergelijke opslag. In dat geval verwijderen we uw gegevens. De respectieve bewaartermijnen zijn afhankelijk van het onderliggende doel en het type persoonsgegevens.

In het bijzonder behouden we ons het volgende voor

 • Gegevens die we nodig hebben voor een gepersonaliseerde account (inloggegevens) zolang u deze account gebruikt. Als u uw account niet langer wilt gebruiken, kunt u deze verwijderen, inclusief alle aanmeldgegevens. Als u uw account langer dan 5 jaar niet gebruikt, gaan wij ervan uit dat u uw account niet meer wilt gebruiken en zullen wij deze voor u verwijderen. In dit geval zullen we u tijdig informeren over de voorgenomen verwijdering.
 • Gegevens over uw gebruik van de services gedurende 24 maanden
 • Gegevens die we gebruiken voor gepersonaliseerde reclame (zoals uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief) voor een periode van maximaal 12 maanden vanaf de laatste keer dat we contact met u hebben opgenomen, tenzij u verzoekt om voorafgaande verwijdering en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn
 • Je IP-adres voor maximaal 1 maand
 • cookies voor een periode van maximaal 12 maanden. U kunt cookies ook op elk gewenst moment van uw computer verwijderen. De exacte bewaartermijnen, die afhankelijk zijn van het type cookie dat wordt gebruikt, vindt u in sectie 2.
 • Gegevens die u deelt op ons platform zolang u uw account gebruikt.
 • Gegevens uit enquêtes, reclamecampagnes, wedstrijden zolang dit nodig is voor de uitvoering en daarna voor een periode van 24 maanden.

1.7 Kinderen en jongeren

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Wij vragen geen gegevens van kinderen en jongeren die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. We verzamelen deze gegevens niet en geven ze niet door aan derden.

2. cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we informatie over u door cookies te gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee uw browser kan worden herkend en die naar uw computer of mobiele apparaat worden gestuurd. We gebruiken cookies om u een gebruiksvriendelijke en veilige website te bieden en om onze diensten aan te passen aan uw behoeften en interesses, bijvoorbeeld door uw surfervaring aan te passen of door reclame op onze website weer te geven die op u is afgestemd. Natuurlijk kunt u onze diensten ook zonder cookies gebruiken. Browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies in het algemeen worden geweigerd. U kunt ook cookies verwijderen die al in uw browserinstellingen zijn ingesteld. Als u geen cookies gebruikt, kan dit echter betekenen dat u de functies van onze website niet meer volledig kunt gebruiken.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

2.1 Sessiecookies

Sessiecookies maken het mogelijk om uw activiteiten op de website tijdens uw browsersessie op te slaan (bijvoorbeeld uw aanmeldgegevens). Sessiecookies worden gebruikt om u in staat te stellen onze website te gebruiken. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser afsluit of de website sluit.

2.2 Tracking cookies

Wanneer u de website opnieuw bezoekt, helpen tracking cookies (ook "permanente cookies") om uw browser, uw interesses en uw gebruikersgedrag te herkennen en het aanbod aan te passen aan uw individuele behoeften. Het gebruik van deze cookies maakt het ook mogelijk om uw gebruik te optimaliseren, omdat wordt bijgehouden hoe, wanneer en hoe vaak u de diensten gebruikt en op welke links u klikt. Dit maakt bijvoorbeeld trends, verhalen, advertenties en volgersuggesties op maat mogelijk. Tracking cookies zorgen er ook voor dat u ingelogd kunt blijven op de website zonder dat u uw inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren. Tracking cookies worden uiterlijk na 12 maanden verwijderd. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om deze cookies handmatig te verwijderen via je browserinstellingen.

2.3 Cookies van derden

Deze cookies worden ingesteld door derden om geanonimiseerde gegevens te verstrekken om advertenties te leveren, de effectiviteit ervan te meten en advertenties aan te passen op basis van uw activiteiten op woxikon.nl en uw bezoeken aan de websites van onze reclamepartners. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door derden die namens ons handelen door de onderstaande links te volgen:

Daarnaast staan we toe dat andere bedrijven (bijv. mediabureaus, DMP's) cookies plaatsen om het gebruik van online advertenties en inhoud te analyseren en om u op basis van uw voorkeuren advertenties te tonen die voor u van bijzonder belang zijn op de online aanbiedingen die door ons op de markt worden gebracht.

Voor deze externe bedrijven kunt u de respectieve status van uw activering bekijken en het verzamelen van uw gebruiksgegevens deactiveren of activeren op https://www.youronlinechoices.com . Op dit consumentenportaal vindt u ook meer informatie over op gebruik gebaseerde online reclame.

2.4 Vergelijkbare technologieën

a. Pixel tags

We gebruiken ook "pixeltags", "webbakens", "clear GIF's" of vergelijkbare methoden ("pixeltags") in verband met onze diensten om gebruiks-, demografische en geografische locatiegegevens te verzamelen. Een pixeltag is een elektronische afbeelding, vaak een enkele afbeelding, die normaal niet zichtbaar is voor de gebruiker. Het kan worden gekoppeld aan de cookies op de harde schijf van de gebruiker. Met pixeltags kunnen we bezoekers op onze website tellen om marktgerichte diensten aan te bieden en de effectiviteit van promoties en reclamecampagnes te bepalen.

b. Opmerking over het gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken de analysedienst Google Analytics van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen uw gebruik van onze website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We hebben de code "anonymiseIP" toegevoegd aan Google Analytics op deze website. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers binnen de EU of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van deze website en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

In dit geval blijft de webanalyse gedeactiveerd zolang de add-on niet is gedeactiveerd of verwijderd door Google. Verwijder de add-on daarom niet zolang je de webanalyse niet wilt. De add-on wordt ingesteld voor elke browser en computer. Daarom moet u, als u onze website met verschillende browsers of vanaf verschillende computers bezoekt, de add-on voor elke browser of computer apart toevoegen. Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken: Stop Google Analytics tracking.

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. We gebruiken ook Google Analytics om gegevens van DoubleClick-cookies en AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Dit omvat demografische kenmerken (zoals leeftijd en geslacht) en interesses. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. Als u dit niet wilt, kunt u dit op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen.

c. Opmerking over het gebruik van Google Tag Manager

Google Tag Manager wordt gebruikt op onze website. Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA waarmee bedrijven websitetags kunnen beheren via een interface. Google Tag Manager is een cookievrij domein dat geen gegevens verzamelt. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, mits deze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

d. Opmerking over het gebruik van Google Adsense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, voor de integratie van advertenties. Google AdSense maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden waarmee Google gegevens over uw gebruik van onze website kan analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van webbakens. Dit zijn onzichtbare afbeeldingen waarmee Google kliks op deze website, verkeer op deze website en soortgelijke informatie kan analyseren.

De via cookies en web beacons verkregen informatie, uw IP-adres en de levering van advertentieformaten worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google geeft deze verzamelde informatie eventueel door aan derden als dit wettelijk verplicht is of als Google derden opdracht geeft om de gegevens te verwerken. Google zal echter uw IP-adres samenvoegen met de andere opgeslagen gegevens.

U kunt voorkomen dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen door in uw internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate kan worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

e. Opmerking over het gebruik van Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google Inc. om uw bestellingen of aanvragen via het contactformulier te beschermen. De query dient om te onderscheiden of de invoer door een mens is gedaan of door geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google.

Hiervoor wordt uw invoer doorgestuurd naar Google en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te analyseren. Het IP-adres dat in het kader van reCAPTCHA door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De afwijkende bepalingen voor gegevensbescherming van Google zijn van toepassing op deze gegevens. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

f. Opmerking over het gebruik van Google Maps

Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Het privacybeleid van "Google Maps": https://www.google.com/policies/privacy/ , een opt-out kan worden gevonden op: https://adssettings.google.com/authenticated .

g. Opmerking over het gebruik van Google Fonts

Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, om de laadsnelheid van de website te optimaliseren. Deze webfonts worden geïntegreerd door een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hierdoor weet de server welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze website wordt ook door Google opgeslagen. U kunt het privacybeleid vinden op: https://www.google.com/policies/privacy/ en de opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated .

h. Opmerking over aansluiten

Amazon partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) zijn wij deelnemer aan het Amazon EU partnerprogramma. GDPR), zijn we deelnemer aan het Amazon EU partnerprogramma, dat is ontworpen om websites een medium te bieden waarmee advertentiekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.de (het zogenaamde affiliate systeem). Dit betekent dat wij als partner van Amazon verdienen aan gekwalificeerde aankopen.

Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te kunnen achterhalen. Amazon kan onder andere herkennen dat je op de partnerlink op deze website hebt geklikt en vervolgens een product bij Amazon hebt gekocht.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon en bezwaarmogelijkheden zijn te vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 .

Opmerking: Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van de dochterondernemingen.

AWIN-partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f. GDPR) nemen wij deel aan het partnerprogramma van AWIN AG. GDPR), nemen wij deel aan het affiliate-programma van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland, dat is opgezet om websites een medium te bieden waarmee advertentiekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar AWIN (het zogenaamde affiliate-systeem). AWIN gebruikt cookies om de herkomst van de totstandkoming van de overeenkomst te kunnen achterhalen. Zo kan AWIN onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt en vervolgens een contract met of via AWIN heeft afgesloten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Awin en de mogelijkheden om bezwaar te maken, kunt u vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches .

Affilinet partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) zijn wij deelnemer aan het affilinet GmbH partnerprogramma. GDPR), nemen wij deel aan het affilinet-programma van affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland, dat is opgezet om websites een medium te bieden waarmee advertentiekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Affilinet (het zogenaamde affiliate-systeem). Affilinet gebruikt cookies om de herkomst van de totstandkoming van de overeenkomst te kunnen achterhalen. Affilinet kan onder meer herkennen dat je op de partnerlink op deze website hebt geklikt en vervolgens een overeenkomst met of via Affilinet hebt gesloten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Affilinet en de mogelijkheden om bezwaar te maken kunt u vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz .

Adcell partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR), zijn wij deelnemer aan het partnerprogramma van Firstlead GmbH (Adcell.de.) GDPR), nemen wij deel aan het affiliate-programma van Firstlead GmbH (Adcell.de), Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn Duitsland, dat is opgezet om websites een medium te bieden waarmee advertentiekosten kunnen worden verdiend door de plaatsing van advertenties en links naar Adcell (het zogenaamde affiliate-systeem). Adcell gebruikt cookies om de herkomst van de totstandkoming van het contract te kunnen achterhalen. Zo kan Adcell onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt en vervolgens een contract met of via Adcell heeft afgesloten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Adcell en bezwaarmogelijkheden kunt u vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.adcell.de/datenschutz .

FinanceAds Partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) zijn wij deelnemer aan het partnerprogramma van financeAds GmbH & Co. GDPR), nemen wij deel aan het affiliate-programma van FinanceAds GmbH & Co KG, Karlstraße 9, 90403 Neurenberg, Duitsland, dat is opgezet om websites een medium te bieden waarmee door het plaatsen van advertenties en links naar FinanceAds advertentiekosten kunnen worden verdiend (het zogenaamde affiliate-systeem). FinanceAds gebruikt cookies om de oorsprong van het afsluiten van het contract te kunnen traceren. FinanceAds kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt en vervolgens een contract met of via FinanceAds heeft afgesloten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Adcell en bezwaarmogelijkheden kunt u vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/

Tradedoubler-partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR), zijn wij deelnemer aan het partnerprogramma van Tradedoubler GmbH (Tradedoubler.com). GDPR), nemen wij deel aan het affiliate programma van Tradedoubler GmbH (Tradedoubler.com), Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland, dat is opgezet om websites een medium te bieden waarmee advertentiekosten kunnen worden verdiend door de plaatsing van advertenties en links naar Tradedoubler (het zogenaamde affiliate systeem). Tradedoubler maakt gebruik van cookies om de herkomst van de totstandkoming van het contract te kunnen achterhalen. Tradedoubler kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt en vervolgens een contract met of via Adcell heeft afgesloten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Tradedoubler en mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen vindt u in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/ .

Belboon partnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f. GDPR), zijn wij deelnemer aan het partnerprogramma van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 1011 Berlijn, Duitsland. GDPR), nemen wij deel aan het partnerprogramma van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn, Duitsland, dat is opgezet om websites een medium te bieden waarmee advertentiekosten kunnen worden verdiend door de plaatsing van advertenties en links naar Belboon (het zogenaamde affiliate-systeem). Belboon maakt gebruik van cookies om de herkomst van de totstandkoming van het contract te kunnen achterhalen. Zo kan Belboon onder andere herkennen dat je op de partnerlink op deze website hebt geklikt en vervolgens een overeenkomst met of via Belboon hebt gesloten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Belboon en bezwaarmogelijkheden zijn te vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://belboon.com/datenschutz/ .

3. welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht op toegang, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval zullen we de gegevens alleen blijven verwerken als daar een wettelijke basis voor is. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw gegevens. U kunt een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

a) Recht op informatie

U kunt te allen tijde informatie opvragen over uw gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 GDPR. U kunt met name informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, categorieën van mogelijke ontvangers en de geplande opslagperiode.

U kunt uw recht doen gelden via de gegevens onder Contact.

b) Recht op rectificatie

U hebt het recht om de correctie of aanvulling aan te vragen van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen als de gegevens onjuist zijn in overeenstemming met Art. 16 GDPR.

U kunt uw recht doen gelden via de gegevens onder Contact.

c) Recht op annulering

In overeenstemming met art. 17 GDPR kunt u verzoeken om het wissen van de gegevens als het opslaan van de gegevens niet langer noodzakelijk is en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking. U kunt ook verzoeken om de gegevens te wissen als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verdere verwerking van uw gegevens en als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te wissen volgens de EU-wetgeving of de nationale wetgeving.

U kunt uw recht doen gelden via de gegevens onder Contact.

d) Recht op beperking

Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 GDPR als u de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren; als de verwerking onrechtmatig is maar u zich verzet tegen het wissen van de gegevens; als het doel van de verwerking is beëindigd maar de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen.

U kunt uw recht doen gelden via de gegevens onder Contact.

e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met art. 20 GDPR hebt u het recht om de gegevens die op u betrekking hebben te ontvangen in een algemeen gebruikt, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat (gegevensoverdraagbaarheid). Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden verzoeken dat uw gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

U kunt uw recht doen gelden via de gegevens onder Contact.

f) Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden (Art. 21 GDPR). Dit is mogelijk als het bezwaar gericht is tegen directe reclame of als er redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. In het geval van bezwaar tegen direct marketing heb je een algemeen recht op bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

U kunt uw recht doen gelden via de gegevens onder Contact.

3.1 Toestemmingsbeheer

Met de instellingen voor gegevensbescherming bieden we u de mogelijkheid om gedetailleerd te bepalen in welke gevallen u toestemming wilt geven voor tracking via cookies en andere technologieën - met als doel het weergeven van voor u relevante inhoud en op u afgestemde reclame.

De verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is deels gebaseerd op legitieme belangen, maar in sommige gevallen hebben we ook uw toestemming nodig.

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR) en om jou als gebruiker het hoogste niveau van transparantie te bieden, nemen we deel aan het Transparency & Consent Framework (TCF) van IAB Europe en zijn we onderworpen aan de specificaties en richtlijnen daarvan. Hiervoor gebruiken we het Consent Management Platform (CMP) van Sourcepoint Technology Inc, 228 Park Ave S #87903, New York 10003-1502, VS als verwerker. Sourcepoint staat vermeld onder identificatienummer 6 in het IAB Europe Transparency & Consent Framework. Sourcepoint's CMP stelt u in staat om ons uw zelfgekozen toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming en om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt ook bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Een overzicht van uw instellingsopties, de doeleinden en geïntegreerde derden vindt u hier: Instellingen voor gegevensbescherming.

Meer informatie over gegevensbescherming en Sourcepoints CMP is te vinden op de websitehttps://sourcepoint.com/privacy-policy/ . U kunt ook meer te weten komen over het Transparancy and Consent Framework (TCF) op de website van IAB Europe: https://iabeurope.eu/

4. contact

Om uw bovenstaande rechten uit te oefenen of als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of gegevensbescherming in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via

1337 UGC GmbH
Am Sägerhof 3
90596 Schwanstetten

E-mailadres: info@oeffnungszeitenbuch.de

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonlijke gegevens of over het uitoefenen van je rechten onder de GDPR, kun je onze externe functionaris voor gegevensbescherming raadplegen:
Costard advocatenkantoor
EUROCOM Bedrijvenpark
Lina-Ammonstraat 9
90471 Neurenberg

Telefoon: 0911 / 790 30 34
Fax: 0911 / 790 30 35

E-mailadres: costard@it-rechtsberater.de

www.it-rechtsberater.de

5. hoe vaak werken we dit privacybeleid bij?

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld om het aan te passen aan nieuwe regelgeving inzake gegevensbescherming. We zullen alle wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina publiceren. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we u hierover apart informeren (bijvoorbeeld per e-mail). We zullen ook oudere versies van dit privacybeleid in een archief bewaren zodat u deze kunt inzien. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 01.05.2024.